Follow Us On Social

_Good food for choice_

Sapori Antichi Passata - tomato sauce (680ml) Sapori Antichi Passata - tomato sauce (680ml)
Delverde Gnocchi - 500g Delverde Gnocchi - 500g
Delverde Tagliatelle Nido - 250g Delverde Tagliatelle Nido - 250g
Delverde Orzo/Puntalette - 500g Delverde Orzo/Puntalette - 500g
Delverde Pappardelle Nido - 250g Delverde Pappardelle Nido - 250g
Delverde Farfalle - 500g Delverde Farfalle - 500g
Delverde Conchiglioni (large shells) - 500g Delverde Conchiglioni (large shells) - 500g
Delverde Capelli d'Angelo Nido - 250g Delverde Capelli d'Angelo Nido - 250g
la Fabbrica della pasta - Gluten Free - Penne 500g la Fabbrica della pasta - Gluten Free - Penne 500g
Delverde Rigatoni - 500g Delverde Rigatoni - 500g
Delverde Penne - 500g Delverde Penne - 500g
Delverde Linguine - 500g Delverde Linguine - 500g
la Fabbrica della pasta Gragnano Spaghetti 500g
la Fabbrica della pasta - Gluten Free - Rigatoni 500g la Fabbrica della pasta - Gluten Free - Rigatoni 500g
Delverde Spaghetti - 500g Delverde Spaghetti - 500g